Bli medlem

Är du intresserad av att delta? Vill du vara med?

Hör av dig till oss!

För mer information och för att anmäla ditt intresse kontakta:
Bodil W Bengtsson, ordförande i Laholms FN-förening, på telefon
070-172 18 65 eller maila oss på: laholm@fairtradeshop.se

FN-föreningen anordnar regelbundet olika aktiviteter:

Föredrag
Vi tar tillvara erfarenheter och kunskaper från människor i
vårt närområde; personer som har varit ute på humanitära
uppdrag eller som arbetar för att ge stöd till människor som
lever i utsatta situationer.

Studiecirklar
Vi har studiecirklar i FN-kunskap och Rättvis Handel.

Vi syns på stan
Vi uppmärksammar årligen den Internationella dagen för
Rättvis Handel, FN-dagen och Hiroshima-dagen genom att
anordna aktiviteter av olika slag.